Het bestuur van WZC Wapenveld 
 

Opgericht 26 augustus 1947

Verenigingsnummer BBKZ50J

Clubkleuren: wit shirt, blauwe broek en blauwe kousen

Accommodatie: Sportpark “Monnikenbos”, Zandbergen 4, 8191 NA Wapenveld

Contact clubhuis: 038-4478200

Website: www.wzcwapenveld.nl

 

Hoofdbestuur:

Voorzitter: Antoine Sonnega, 06-21223421, antoine@korrels.nl

Secretaris: Lijndert Liefers, 06-83255605, l.liefers@hotmail.nl

Penningmeester: Jan van Weert

 

Bestuursleden:

Clubhuis- en accommodatiezaken: Erik van Limburg, 06-51360943, erikvanlimburg@planet.nl

PR, sponsoring en activiteiten: Aad Eilander, 06-29435367, aadeilander@live.nl

Voetbal Technische Commissie:André Andeweg, 06-50615339, aandeweg@kpnmail.nl

Jeugdvoorzitter: vacant

 

Aanspreekpunten commissies:

Activiteitencommissie: Gerbrand van der Horst, 06-29099180,gerbrandvdhorst@gmail.com

Club van Honderd: Gert Kleijer, gj.kleijer46@gmail.com

Jeugdcommissie:jeugd@wzcwapenveld.nl

Kantinecommissie: Jan Eikelboom, 06-13223536, djeikelboom54@gmail.com

Ledenadministratie: Johan Horst, 038-4478965, jh.horst@gmail.com

Materiaalcommissie: Eric Kwakkel, 06-57109924, ekwakkel65@gmail.com

Sponsorcommissie (acquisitie):Aad Eilander 06-29435367 aadeilander@live.nl, Arnoud van Guilik 06-27284249 arnoudvg@gmail.com, Lysanne Burgmeijer 06-12754285 lysanneburgmeijer@hotmail.com

Technische commissie:Evert Steenbergen,06-30152810, steenbergen35@kpnmail.nl

Supportersvereniging: Wim Eilander, 06-51542495, kade3@hetnet.nl

Vertrouwenspersoon WZC: Winfred Moeliker,

Webmaster www.wzcwapenveld.nl: Gert Schuurman, 06-34873440, Gert.Schuurman@hotmail.nl

Wedstrijdsecretaris Jeugd: Bert Jager, 084 – 8760010, jeugd.wzc@gmail.com

Wedstrijdsecretaris senioren:Henk Regterschot, 038-4479707, HRegterschot@gelder.com

Zomerfeest Wapenveld en Oranjemarkt:marktmeester Alexander Kwakkel, 06-42859701, inschrijving@zomerfeestwapenveld.nl