Contributie per maand
 

De contributie wordt in de eerste maand van het betreffende kwartaal via automatische incasso afgeschreven.
 

De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld in lettergroepen: junioren A-B-C en pupillen D-E-F.
 

In elke letter zitten de spelers die geboren zijn in een bepaald jaar. Bepalend daarbij is de leeftijd, die de voetballer of voetbalster op 1 januari van het betreffende kalenderjaar heeft. Voor het seizoen wordt bepaald in welke leeftijdscategorie de speler of speelster hoort.


Jeugd  peildatum is 01 januari

F pupillen (JO-7) en mini’s  - € 8,50
geboren 2008-2009 & 2010-2011


E pupillen (JO-9) - € 8,50
geboren 2006-2007


D pupillen (JO-013) - € 9,00
geboren 2004-2006


C junioren (JO-015) - € 9,50
geboren 2002-2003


B junioren (JO-017) - € 11,00
geboren 2000-2001


A junioren (JO-019) wel stemrecht - € 8,50


Donateurs, geen stemrecht - € 6,00


Niet spelend vrijwilliger, € 6,00