Lid worden van WZC Wapenveld

 

Wij hopen dat je veel plezier bij onze voetbalclub gaat beleven. Nadat je bent aangemeld bij de KNVB, word je door de jeugdcommissie in een elftal ingedeeld.


De trainer of leider van het team, waar je komt te spelen, neemt na aanmelding z.s.m. contact met je op. Hij of zij zal je doorgeven wanneer je verwacht wordt op de training en hoe alles in zijn werk gaat binnen het team en bij W.Z.C.


De standaardteams (A1 t/m F1 en enkele 2e teams) trainen 2x per week, alle lagere teams 1x per week. Op zaterdag worden de wedstrijden gespeeld.


Van ouders verwachten wij minimaal dat ze bereid zijn om enkele keren per seizoen (van augustus t/m begin juni) bij uitwedstrijden te rijden en een paar keer per seizoen het tenue te wassen. De voetbalkleding, met uitzondering van de schoenen, wordt door W.Z.C. verzorgd. Voor het gebruik van deze kleding moet wel een gebruikersovereenkomst getekend worden.


Bij verlies of vernieling dienen de kosten van herstel of vernieuwing betaald te worden door de leden zelf. Vanaf de D pupillen (vanaf 11 jaar) heb je een spelerspas nodig om te kunnen spelen.


Hiervoor moet je een pasfoto en een kleine bijdrage (€ 2,75) inleveren bij Bert Jager. Graag even achterop de foto je naam vermelden.


De contributie bedraagt:

Zie onder kopje contributie de actuele bijdrage aan de vereniging


De contributie wordt vooraf per kwartaal via automatische incasso afgeschreven. (Dit is verplicht!)


Opzegging lidmaatschap moet schriftelijk, maar men is wel contributie verschuldigd voor het lopende seizoen.


Voor het aanmelden van nieuwe leden of het beëindigen van een lidmaatschap kan men terecht bij onze ledenadministrateur dhr. Johan Horst, Fazantenstraat 10, 8191 AJ Wapenveld, Tel: 038-4478965. Via dit formulier kunt u zich aanmelden 


Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van W.Z.C. (www.wzcwapenveld.nl)
of, wanneer je jeugdspeler bent, naar Stella Riphagen, secretaris jeugd.
E-mail: Jeugdsecretariswzc@pcjager.nl


Met vriendelijke groet,


Bestuur W.Z.C. Wapenveld